dimarts, 20 d’octubre de 2015

El nostre centre i el PLEC

El nostre centre, a través de les professores Montse Pallejà i Maria José Redó,  van presentar una ponència sobre "Biblioteca escolar" en el marc del Pla de Lectura de Centre a Barcelona, a la seu del Departament d'Ensenyament.
Les companyes van posar èmfasi en la conversió d'una biblioteca d'un espai de poc aprofitament pedagògic a un nou espai educatiu i lúdic on l'alumnat estudia, llegeix i fa recerca. Estem gratament contents del resultat del canvi, creiem que la biblioteca ha de ser un espai on l'alumnat s'hi senti a gust.